Välj en sida

Torbjörn Enochson

Torbjörn Enochson har varit verksam som ekonom, ekonomikonsult och redovisningsekonom sedan 1992 och samarbetar med auktoriserade revisorer. Medlem i FAR SRS.

De tjänster Ekonomikonsulten Enochson erbjuder både små och medelstora företag:

  • Bokföring, Löner, Fakturering
  • Resultatuppföljning
  • Bokslut, Årsredovisningar
  • Inkomstdeklarationer
  • Bollplank åt företagsledningen
  • Inhyrd ekonomichef

0732-683940

Besöksadress Kiliansgatan 13, ingång Lunds Stadsteater

Postadress Magle Stora kyrkogata 2, 223 50 Lund

Tel 0732 68 39 40

konsult@enochson.se